1988-04-19 - 1996-06-09

HD: u.a, Hjärta: u.a

Wendy
var vår första Irländska Varghund och hon gav oss snabbt mersmak för rasen.
Hon var precis som namnet säger väldigt egensinnig (Wayward) och visste vad hon ville.
Hon agerade ofta polis, om hundar lekte för ivrigt gick hon rakt in i leken och sade tydligt ifrån att detta ville hon inte vara med om.
Hon hade alltid koll på sin familj och var den självklara ledaren i hundflocken, hon hade fått lära sig den tuffa vägen att ibland måste man bli arg, men hon hade det tålmodiga sinne som är karaktäristiskt för den Irländska Varghunden.
Hon fick aldrig några valpar trots flera försök.
Wendy was our first Irish Wolfhound and she soon gave us the urge to have one more...
She really lived up to her name (wayward) and she knew what she wanted.
She used to be the police when games tended to be to much for her, she went right into the playfight and told the dogs, enough!
She watched over her family and was the obvious leader in the dogpack. She didn't get any puppies despite of several attempts.
Warlock's Eycab SE UCH
Clansmans Paddy-Patron
INT UCH NORD UCH
Wild Isle Alpha Regulus
FI UCH SE UCH
Clansmans Ginger-Gipsy
SE UCH
Castlebury Countess-Soley
INT UCH NORD UCH
Clansmans Maniac-Master
FI UCH SE UCH
Furlongs Geralde'en
Rovaleco's Noted-Nessie NO UCH
Kastor
Ballyshane Av Kroodden
Petronella
NO UCH SE UCH
Rovaleco's Gipsy-Girl
NORD UCH NORD V-82
Ljunas Dobrac
Rusheen
© Kennel Casonidas 2012