1991-04-23 - 2000-01-28

HD: u.a, AD: u.a

Rosa
var vår andra "varghund" och hon kom att följa Wendy i fotspåren, även om Wendy tyckte hon var äcklig i början.
Hon var väldigt pigg och vild som valp, vi brukade kalla henne Kamikazepilot (självmordspilot)...
Med åren skulle hon komma att bli lugn och otroligt självsäker, inte mycket fick henne att höja på ögonbrynen.
Hon kunde läsa hundar och folk som en öppen bok och visste därför alltid var hon hade alla. En del människor blev till och med lite rädda inför hennes granskande blick. Hon kunde även genom att bara använda sin blick hävda sin plats och rang, det var inte bara en gång vi fick se henne göra detta, och hundar som mötte denna blick vände ganska snabbt på klacken och insåg att här var det ingen ide´ att försöka...
Hon sörjde Wendy väldigt men kom att ta över hennes plats som självskriven ledare för hundflocken. Tyvärr fick hanhundar aldrig hennes intresse, de fjäskade men hon var inte intresserad, därför blev det aldrig några valpar efter denna underbara tik.
Rosa was our second Irish Wolfhound and she would follow in Wendys fotsteps, even though Wendy thought she was a detestable puppie.
She was a happy and wild puppy, we used to call her a Kamikaze pilot (suicide pilot)...
During her years with us she would grow up to be a very calm and self confident bitch, there was not much that would make her raise her eyebrows.
She had the ability to "read" people and dogs like an open book and therefor she always knew where she had them. Some even got afraid of her scrutinizing look.
She could, just by looking at other dogs, maintain her position and rank. We saw this a few times, threatning dogs that saw this look often turned around, accepting that there was no use trying... She mourned Wendy, but soon she would take her place as the natural leader.
Unfortunately she never got any puppies because she was never interested in the males attempts.
NO UCH
Rovaleco's Tearing-Thunder
NO UCH SE UCH
Rovaleco's Noble-Negroboy
NO UCH
Kastor
NO UCH SE UCH
Rovaleco's Gipsy-Girl
Rovaleco's Lyx-Laiza NO UCH SE UCH
Rovaleco's Hail-Hooligan
Ljunas Nova
NO UCH
Cazavina's Sayonara
SE UCH
Castlebury Seargeoh
Castlebury Smashing-Son
Clansmans Una-O'Sullivan
SE UCH
Furlongs Kazandra
Wolf Tone Svarthöfde
Furlongs Carol
© Kennel Casonidas 2012